Drobečková navigace

NOVINKY > Žďár u St. Paky

      

Ze starých kronik... 

citováno ze spisů Osady na Novopacku

ŽĎÁR leží od Nové Paky přímo na sever, vzdálen jsa od ni vzdušnou čarou 4,5 km. Od Nové Paky jest oddělen lesnatým hřbetem Levínem (562m) a podélným údolím, jímž bystře proudí Oleška, spěchající od Levínské Olešnice ke Staré Pace. Obec rozkládá se v rovině, mírnými svahy zvlněné, jež dosahuje nadmořské výšky 500m. Průměrná roční teplota jest o něco nižší než v Nové Pace, neboť obec jest studeným severním a západním větrům otevřena, kdežto jižním teplým větrům stojí v cestě zalesněný hřbet "Stráň" a "Hradiště". Obcí protéká potůček, jemuž téměř všecku vodu dodává velmi silný pramen, pod myslivnou, uprostřed obce vyvěrající. Potůček zahýbá se ku Ždírci, protéká malebným údolím mezi Strání a Hradištěm a před mlýnem ve Ždírci končí svůj běh v Olešce. Žijí v něm pstruzi.

Původ obce jest zahalen temnotou. Ale tolik jest jisto, že již za krále Václava I. (1230-1253) vzniky první počátky osady. Pohnutkou založení Žďáru byl asi velmi živý pramen, jenž uprostřed lesů (nyní pod myslivnou ve středu osady) se prýštil.

Za Josefa II. měla obec 27 domů. Roku 1807 zuřila v obci cholera a mrtví byli pochováváni na návrší, jemuž až do dnešní doby říka se "hbitůvek (krchůvek)". Roku 1857 a 1858 stavěla se dráha pardubicko-liberecká, jež vede Ždírcem souběžně s Oleškou. První lokomotiva "Bohemia" jela Ždírcem dne 31. května 1858

 

Kronika Žďáru u Staré Paky 1923 - 1941               

rok 1921

Obecní zastupitelstvo usneslo se dne 19. dubna 1923 koupiti tuto pamětní knihu. Dne 23. listopadu 1923 zvolena letopisecká komise, do které zvoleni :Zvieger Rudolf sps. školy, Mládek Jan č. 54, Mládek František rolník č.38 a Čeřovský Josef rolník č.16, t.č. starosta obce Žďáru.Poslední zvolen prvním kronikářem.

Narodil jsem se roku 1880 ve Žďáru č.p. 16. Vychodil jsem obecbnou školu jednotřídní ve Žďáře. Ve čtrnáctém roce zemřel mě otec. Ještě jako chlapec hospodařil jsem se svoji matkou na živnosti č.16. Ve 26 roce věku ujal jsem se sám hospodářství. Ve 29 roce byl jsem poprvé zvolen do obecního zastupitelstva a o tři roky později v roce 1912 obecním starostou. Při založení této knihy má Žďár 56 čísel a osada Ždírec, patřící k obci Žďáru 8 čísel. Obyvatelstvo živí se hlavně zemědělstvím a ručním tkalcovstvím. Nepatrná část chodí do továren a některá mladší děvčata zabírají se navlékáním skleněných koral, z nichž pletou některé ozdobné věci.

 

 

 

 

 

Menu

stažený soubor.jpg

 cisterna-animace.gif

 

20. 7. Ilja

Zítra: Vítězslav

Hasičské noviny

Hasičské noviny

Dobrovolní hasiči ČR

 Dobrovolní hasiči

Počasí 

 Počasí

Obec Levínská Olešnice

 Levínská Olešnice

SDH Levínská Olešnice

 Hasiči L. Olešnice

SDH Čistá u Horek

 Hasiči Čistá u H.

 SDH Studenec

Hasiči Studenec

 

MÍSTNÍ FIRMY

Stavební montáže, Naklápěcí rotátory, Žďár

Naklápěcí rotátory


Kovovýroba Peterka s.r.o., Žďár

Kovovýroba


ZEMAN - voda a topení, Žďár

Voda-topení


POZNÁNÍ ZÁŽITKEM
vzdělávací programy, Žďár

Poznání zážitkem

 

Du-Pe s.r.o.
Žďár

DU-PE

 

 

 

 

 

 

Návštěvnost stránek

348883