Drobečková navigace

NOVINKY > Naše akce > Akce pro veřejnost > Už se podařilo

Už se podařilo...

rok 2019

leden: Tříkrálová sbírka (mladí hasiči)

**************************

rok 2018

duben: úklid příkopů, brigáda v lese
květen: pálení čarodějnic

*************************

rok 2017

 21.ledna - VII. ročník Žďárské stopy, 28 závodníků, tratě od 350m do 5,4km na loukách                                 směrem k Hradišti


**************************************
rok 2016

23.1. 2016
Promítání historických fotografií Žďáru a okolí

Ždárský míček

Velikonoční tvoření

Brigáda sázení stromků v obecním lese

Okrsková soutěž

Účast na oslavách SDH Studenec

čištění silničních příkopů

brigády na pokos trávy na hřbitově a u školy

Pálení čarodějnic

Výlet s hasiči

Žďárské dožínky

Odvoz elektroodpadu Elektrowin

Putování k Roubence

Žďárský halloween

Putování za světýlkem

Sváteční sousedské posezení

Silvestrovský ohňostroj

********************************************************************

rok 2015

********************************************************************

rok 2014

15.3. - Žďárský míček

15.3. - Sběr oděvů pro Diakonii Broumov

20.3. - Sběr odpadků podél místní silnice

21.3. - Oslava narození Marušky Medunové

28.3. - Odvoz oděvů ze sbírky pro Diakonii

18.3. - Členská schůze

19.4. - Sběr železa

30.4. - Pálení čarodějnic

21.5. - Brigáda pokos trávy na hřbitově

31.5. - Dětský den

  9.6. - odvoz železného šrotu

14.6. - Účast na okrskové soutěži

18.6. - Odvoz elektrospotřebičů Elektrowin

  9.8. - hasičský výlet

16.8. - Žďárský dostavník

31.8. - rozloučení s prázdninami

27.9. - putování k Roubence

    7x  - cvičení mladých hasičů

    4x  - brigády na sečení hřbitova

 11.10. - Pohodové povolební posezení

27.10. - Žďárský halloween

17.11. - putování za světýlkem

  6.12. - výroční valná hromada

29.12. - sváteční sousedské posezení

 

 *****************************************************************************

rok 2013

účast na VH okolních SDH

účast na shromáždění představitelů SDH okresu Semily

technická pomoc - 12.1.2013,úklid popadaných dřevěných špalků na místní     silnici

vyčistění ucpaného příkopu od naplavenin

sousedský večer s promítáním historických žďárských fotek

Žďárský míček - 9.3.2013, 29 hráčú, vítěz "Cobra"

Velikonoční tvoření - pletení pomlázky, ošatky, barvení vajíček apod.

Brigáda u Havelků - vyklízení domu 13.4.2013

Brigáda na úklid odpadků podél silnice 15.4.2013

Brigáda u Havelků - 25.4.2013

Brigáda - sázení stromků v obecním lese 27.4.2013

Sběr oděvů pro Diakonii broumov 27.4.2013

Čarodějnice 30.4.2013

Rozvoz mobiliáře 1.5.2013

Sběr starého železa 8.5.2013

Propláchnutí propustků a mostků s pomocí cisterny SDH Studenec 11.5.2013

Přeprava polní kuchyně z Dymokur 16.5.2013

Brigáda - sekání trávy na hřbitově a okolo školy (15 brigádníků) 17.5.2013

Odvoz oděvů pro Diakonii v Broumově (8 pytlů a 4 krabice) 17.5.2013

Odvoz elektrospotřebičů 4.6.2013

Sbírka pro lidi zasaženými povodněmi 7.6. - 9.6.2013

Sbírka brýlí pro Afriku 6.6.2013

Dětský den 15.6.2013, počasí jasné, návštěvnost cca 30dětí, následoval sousedský guláš

Brigáda na hřbitově 13 pracantů

Zadrhování na svatbě 13.července

Cestopisné promítání Kyrgyzstán, 13.7. 2013, 20 návštěvníků

Promítání pohádky, 3.8. 2013, 25 diváků

Brigáda na hřbitově 29.8.

Cvičení mladých hasičů 15.8.

Cvičení mladých hasičů a rozloučení s prázdninami 31.8.

Putování k Roubence, zkouška suchovodu, sousedský guláš 28.9.

Brigáda na hřbitově 24.10.2013

Doprava do divadla v L.O. 26.10.2013

Žďárský halloween 27.10.2013

Exkurze s mladými hasiči ve Studenci 16.11. 2013

Výroční valná hromada sboru 7.12. 2013

Doprava na sváteční akci v Levínské Olešnici 13.12. 2013

Sváteční sousedské posezení, 29.12.2013

 

 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

rok 2012 

4. února - Žďárská stopa - závod na lyžích ve stylu klasickém

18.února  - cvičení na hledání ztracených osob společně se ZBK ČR

10.března - Žďárský míček - 28 hráčů

20.března - zkouška motorové techniky

22.března - sběr odpadků podél silnice karlov-Studenec

19.dubna - malé prověřovací cvičení 

21.dubna - brigáda v lese - úklid lesní paseky

30.dubna - pálení čarodějnic

6.května - účast na svěcení praporu v Čisté u Horek

10.května  brigáda na hřbitově

2.června - dětský den

5.června - účast na oslavách SDH Nedaříž

16.června - účast na Okrskové soutěži

26.června - úklid spadlé břízy

28.červena  - brigáda na hřbitově

6.-7.července - asistence na FM 2012

21.července - sběr železného odpadu

24.července - brigáda na hřbitově a u KD

11.srpna - Žďárský dostavník

18.srpna - účast na noční soutěži

7.září - úklid hasičárny, sousedské posezení a cestopisná beseda Norsko

15.září - účast na oslavách 140let SDH Roztoky u J.

28.září - putování k Roubence, zkouška suchovodu

13.října - sběr elektrozařízení pro Elektrowin

20.října - čajový večer 

27.října - Žďárský halloween aneb vydlabej si svého bubáka

3.listopadu - brigáda pohrabání a úklid listí u KD

23.listopadu - účast na Okrskové podzimní schůzi

1.-31.prosince - účast na VH okolních SDH 

14. prosince - montáž nových zimních pneumatik

15.prosince - Výroční valná hromada SDH

29.prosince - sváteční sousedské posezení

************************************************************************

rok 2011

 • Sbírka autolékárniček pro Afriku - spolupráce s humanitární organizací Adra
 • pořízení části technického vybavení z grantu PRV
 • promítání filmu z festivalu Jeden svět
 • Žďárský míček - turnaj ve stolním tenisu
 • preventivní zkouška techniky
 • minibrigáda na hřbitově
 • brigáda - pokácení proschlého smrku
 • jarní schůzka sboru
 • kontrola SZIF k projektu Žďár žije!
 • brigáda - úklid odpadků podél silnice Karlov - L.Olešnice
 • pomoc při vylízení obecního bytu
 • sběr starého železa a velkoobjemového odpadu
 • rozvoz mobiliáře - laviček, košů a cyklostojanů
 • brigáda na sázení stromků. (9.4. - 10 brigádníků) , omytí Nissana
 • technická pomoc při výměně zámku u dveří ve škole
 • oprava zápraží u stánku
 • pálení čarodějnic 30.4.
 • sbírka oblečení pro Diakonii Broumov
 • Setkání pamětníků 14.5.  80 účastníků
 • jarní guláš
 • brigáda- sekání trávy na hřbitově a kolem školy
 • dětský den  28.května cca 25 dětí
 • účast na Okrskové soutěži,  16.místo, 11.6.2011
 • brigáda - úklid hasičárny 25.6.2011
 • asistence na fichtlmánii ve Štikově, 8.-9.7.2011
 • brigáda - sekání trávy na hřbitově a přípravy na dostavník 22.7.2011
 • žďárský dostavník - country zábava - 23.7.2011, 40 hostů
 • 13. 8. - technická a personální podpora při svatební hostině
 • 3.9. - účast na Vidochovském šplouchu - 8.místo
 • 10. 9. - účast na  hasičské soutěži veteránů Nedaříž
 • 24.9. - putování k Roubence, zkouška suchovodu, podzimní guláš, oslava narozenin,
 • 2.10.- výlet do Šťastné země v Radvánovicích
 • brigáda na dřevo - 8 pracantů
 • 29.10.- Žďárský halloween aneb vydlabej si svého bubáka
 • 5.11.  tematické cvičení - hledání ztracených osob společně se Záchrannou brigádou kynologů z Prahy
 • 11.11.2011 - Podzimní okrsková schůze zástupců SDH Studenecko
 • účast na VH okolních SDH
 • 28.12. - sváteční sousedské posezení 18 účastníků

*********************************************************************************

rok 2010

 leden: členové našeho sdružení navštěvovali okolní sbory při jejich VH

6.2.  -   Žďárská stopa - 37 závodníků, výborná atmosféra, musher a tažní psi
7.2. -  doprava na divadlo v Lev.Ol. (představení Postel pro anděla), účast 5 lidí,ochotnický spolek Miletín
13.2. -  Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov 
3.3.  - záchrana srnečka ze zdejšího rybníčku 
13. 3. - Žďárský míček - 24 hráčů účast na VH okresu Semily v Bradlecké Lhotě brigáda na úklid školní půdy a márnice 
31.3. sběr opadků podél silnice Lev. Ol. - Karlov 
17.4. - sázení stromků pro obec - 9 brigádníků - sběr železného šrotu 4 brigádníci, plná plošina a užitkový automobil.        Cca 1000kg 
......  - pálení čarodejnic 
8.5 - hasičské cvičení s SDH Studenec 
8.5 - jarní guláš 30.5. - dětský den 
19.6. - Okrsková soutěž v požárním útoku, 25 družstev 
........ - účast na Fichtlmánii 2010 - dozor na trati 
12.8. - účast na povodních v LB kraji 
....... - Prší cup - karetní hra v prší pro děti 
21.8. - Noční soutěž v požárním útoku v Nedaříži 
11.9. - hasičská soutěž - Vidochovský pouťový šplouch 
23.9.- brigáda na sekání hřbitova a kolem školy 
25.9. - pěší výlet k Roubence/ podzimní guláš bří Sádků 
30.10. - Žďárský halloween aneb vydlabej si svého bubáka - cca 45 návštěvníků, stezka odvahy k chalupě s černym chalupníkem, který střežil poklad - úklid mobiliáře ze hřbitova a od obchodu 6.11. - doprava Nissanem účastníků dne neziskovek
7.11. - zajištění občerstvení při žehnání křížku a zvoničky 
17.11.- přípravili jsme dřeva na zimu do školy, uklidili hasičárnu, zazimování čerpadel, shrabali listí u školy, pročistili příkopek nad rybníčkem, uklidili skládek a kuchyň. 
4.12. - Výroční valná hromada SDH 
19.12. - technická pomoc, vyproštění vozidla zapadlého v závěji 
29.12. -podpis Dohody na RO SZIF, hasičská brigáda, sváteční sousedské     posezení

Menu

krb.gif

 

21. 1. Běla

Zítra: Slavomír

 sbíráme elektrozařízení. Pračky, sporáky, trouby i drobné spotřebiče vítáme

recyklujte.jpg

Počasí

Norská předpověď

http://www.chmi.cz/portal/dt?menu=JSPTabContainer/P9_0_Predpovedi/P9_1_Pocasi&last=false

********************
Zajímavý server
s předpovědí počasí:

klikněte zde

Obec Levínská Olešnice

www.levinskaolesnice.cz

SDH Levínská Olešnice

www.hasicilo.cz/

SDH Čistá u Horek

www.guffoo.cz/sdhcista

SDH Studenec

http://hasici.studenec.cz/

Stavební montáže, Naklápěcí rotátory, Žďár

www.naklapecirotatory.cz

Kovovýroba DU-PE, Žďár

www.dupe.wz.cz

Kovovýroba Peterka s.r.o., Žďár

www.smart-web.cz/kovopeterka

ZEMAN - voda a topení, Žďár

http://www.instal-zeman.estranky.cz/clanky/provadime/

POŽÁRY.CZ ohnisko žhavých zpráv

http://www.pozary.cz/

Dobrovolní hasiči ČR

www.dh.cz

Hasičské noviny.cz

http://hasicskenoviny.cz/

Návštěvnost stránek

225264