Drobečková navigace

NOVINKY > Fotokronika > Rok 2012 > Výroční valná hromada 2012

Výroční valná hromada

V sobotu 15.12.2012 se od 19h konala Výroční valná hromada SDH Žďár u St.Paky

 Poté, co starosta sboru přivítal hosty a členy, předal slovo jednateli, který přítomné seznámil s programem valné hromady. Po schválení programu jsme vyslechli zprávu velitele, který měl připravenou prezentaci o činnosti našeho sboru se zaměřením na uskutečněné brigády, hasičské soutěže, odborná cvičení a na závěr seznámil členy s novým vybavením.

Dalším bodem navazovala zpráva jednatele o tom, jaké společenské, kulturní a sportovní akce byly našim sborem v uplynulém roce pořádány. I tato zpráva byla provázena fotografiemi z jednotlivých akcí.

Následovala zpráva o hospodaření a zpráva revizora účtu.

Při návrhu plánu činnosti na následující rok, byli členové vyzvání, aby se vyjádřili, které akce si přejí zachovat a jsou ochotni pomoci s jejich realizací a které naopak zrušit.  Hlasováním bylo rozhodnuto a částečné redukci námi pořádaných společenských akcích.

V diskuzi jsme nejprve vyslechli slova starosty obce, který pozitivně kvitoval naší činnost a přínos společenskému životu v obci. Dále pak následovali zdravice delegátů z okolních sborů.

Díky všem, kdo pomohli s přípravami, realizací i úklidem po této schůzi.

Zápis z VH 2012

-St-

 

 

Menu

stažený soubor.jpg

 cisterna-animace.gif

 

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Hasičské noviny

Hasičské noviny

Dobrovolní hasiči ČR

 Dobrovolní hasiči

Počasí 

 Počasí

Obec Levínská Olešnice

 Levínská Olešnice

SDH Levínská Olešnice

 Hasiči L. Olešnice

SDH Čistá u Horek

 Hasiči Čistá u H.

 SDH Studenec

Hasiči Studenec

 

MÍSTNÍ FIRMY

Stavební montáže, Naklápěcí rotátory, Žďár

Naklápěcí rotátory


Kovovýroba Peterka s.r.o., Žďár

Kovovýroba


ZEMAN - voda a topení, Žďár

Voda-topení


POZNÁNÍ ZÁŽITKEM
vzdělávací programy, Žďár

Poznání zážitkem

 

Du-Pe s.r.o.
Žďár

DU-PE

 

 

 

 

 

 

Návštěvnost stránek

345737